KAREN LESAGE
CONTEMPORARY ART

Forsythia III, 40" x 40" oil on canvas.

Forsythia I & Forsythia II AVAILABLE.